Κλιματική αλλαγή και ο κόσμος της εργασίας: Οδηγός σωστής διαχείρισης των συνεπειών από τα συνδικάτα

Η έκδοση της  ETUC με τίτλο Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και ο Κόσμος της Εργασίας είναι το αποτέλεσμα ενός project στην ολοκλήρωση του οποίου συνέβαλαν η EPSU καθώς και εκπρόσωποι της επιτροπής συντονισμού της ETUC από τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, μεταξύ των οποίων και η ΓΣΕΕ. Κεντρικοί στόχοι του οδηγού είναι αφενός να εξηγήσει στον κόσμο της εργασίας τι σημαίνει “προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή” και κατά δεύτερο να δώσει μια σαφή εικόνα για το πώς αυτή επηρεάζει – στο παρόν και στο άμεσο μέλλον – διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και οικονομικούς τομείς. Όπως επισημαίνεται, τα αποτελέσματα δεν θα έχουν το ίδιο βάρος για όλους τους τομείς της οικονομίας, όπου για παράδειγμα εκτιμάται, οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας να σημειωθούν στη βιοτεχνία και στις υπηρεσίες παροχής δημόσιων αγαθών (Ύδρευση, ηλεκτροδότηση, ΕΚΑΒ) ενώ στη σύγκριση μεταξύ χωρών, χώρες της μεσογείου που εξαρτώνται σημαντικά από τον τουρισμό θα έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση στις θέσεις εργασίας λόγω και των συνεπειών της υπερθέρμανσης. Η έκδοση καταλήγει σε λεπτομερείς οδηγίες προς τα συνδικάτα για τους καλύτερους τρόπους διαμόρφωσης προτάσεων και δράσεων που θα προστατέψουν τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες από τους κινδύνους που επηρεάζουν τόσο την εργασία τους όσο και την υγεία τους.

Κατεβάστε τον οδηγό εδώ.

Check Also

Ενεργειακή φτώχεια και κρίση κόστους ζωής στην Ευρώπη. Έκθεση του Eurofound

Η νέα έκθεση του Eurofound για την κρίση στο κόστος ζωής και την ενεργειακή φτώχεια …