Η νέα συμφωνία-πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εργασίας

Στις 22 Ιουνίου υπογράφηκε η συμφωνία-πλαίσιο των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων (μεταξύ ETUC, BusinessEurope, CEEP και το SMEunited) για την ψηφιακή μετάβαση  της εργασίας που αφορά τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Οι στόχοι της συμφωνίας όπως παρουσιάζονται, είναι η υποστήριξη του επιτυχούς ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας και  εργασίας και η συναίνεση των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις αλλαγές στη φύση της εργασίας που προκαλούνται από την πανδημία COVID-19.

Όπως αναφέρεται, οι στρατηγικές του  ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να εστιάζουν στην  αποφυγή απώλειας θέσεων εργασίας καθώς και στη δημιουργία νέων, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης και του επανασχεδιασμού των παλαιών θέσεων. Οι στρατηγικές πρέπει να διασφαλίζουν ότι τόσο η επιχείρηση όσο και οι εργαζόμενοι-ες  επωφελούνται από την εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας και ότι βασίζονται σε κοινή δέσμευση των κοινωνικών εταίρων για:

  • Επανακατάρτιση και αναβάθμιση, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι-ες να μεταφέρονται σε νέες θέσεις ή να προσαρμόζονται σε νέα καθήκοντα εντός της επιχείρησης και  με  προσυμφωνημένους όρους.
  • Επανασχεδιασμός της οργάνωσης εργασίας, εάν είναι απαραίτητο, για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές, οι ρόλοι ή οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται.
  • Πολιτική ίσων ευκαιριών για να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή μετάβαση θα γίνει προς όφελος όλων των εργαζόμενων. Και πρόβλεψη ότι όπου δημιουργεί άνισες ευκαιρίες π.χ  μεταξύ γυναικών και ανδρών, αυτό να μπορεί να αντιμετωπίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους.

Κατεβάστε τη συμφωνία – πλαίσιο εδώ: https://euagenda.eu/publications/european-social-partners-framework-agreement-on-digitalization

Check Also

Η γυναικεία απασχόληση στην Ευρώπη μέσα από τα στοιχεία της νέας έκθεσης του Eurofound

Η νέα έκθεση του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στην Ευρώπη το 2021, …