Πρόοδος των Ψηφιακών Δημόσιων Υπηρεσιών για την Ελλάδα με βάση την κατάταξη του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI)

Πρόοδος των Ψηφιακών Δημόσιων Υπηρεσιών για την Ελλάδα με βάση την κατάταξη του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI)

Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) αναφέρεται στη μέτρηση της προόδου που έχουν σημειώσει οι ευρωπαϊκές χώρες προς την ψηφιακή ολοκλήρωση και αποτελεί το βασικό εργαλείο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών μέσω των ετήσιων εκθέσεων.

Σύμφωνα με την φετινή κατάταξη η Ελλάδα βρίσκεται στην 27η θέση  στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Επιπλέον  σημειώνεται πρόοδος στις επιδόσεις όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες  του ανθρώπινου κεφαλαίου, με αύξηση στις περισσότερες παραμέτρους του δείκτη. Το ποσοστό των ατόμων που έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες ξεπερνά για πρώτη φορά  το 50 %.

Στον τομέα των Δημόσιων Υπηρεσιών, η χώρα σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος στην ενότητα για τις Ψηφιακές υπηρεσίες, γεγονός που αποδίδεται, εν μέρει, σε μια σειρά ψηφιακών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, και συνέβαλε στην επιτάχυνση κάποιων διαδικασιών ψηφιακού μετασχηματισμού.

Περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/greece

Check Also

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 6/2022/B

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 10/6/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1sΗΣ /14-6-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ …