Τα συνδικάτα αντιδρούν στην απόφαση της ΕΕ να κατατάξει τον Covid-19 στη λίστα παραγόντων μέσης επικινδυνότητας

Στις 3/6 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2000/54/ΕΚ και συμπεριέλαβε τον ιό SARS-CoV-2 στον κατάλογο των βιολογικών παραγόντων που αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Έτσι  η  οδηγία 2020/739, που αφορά συγκεκριμένα την προστασία των εργαζομένων(και όχι του συνολικού πληθυσμού)  από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία, με βάση τις προδιαγραφές ταξινόμησης των παραγόντων κατέταξε τον ιό στην ομάδα κινδύνου 3 (μέτριας επικινδυνότητας).

Η ταξινόμηση αμφισβητήθηκε σε μεγάλο βαθμό από πολλούς ευρωβουλευτές και από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), με βασικό επιχείρημα ότι τα επιστημονικά δεδομένα απαιτούν την ταξινόμηση του SARS-CoV-2 στην Ομάδα 4.

Όπως τονίζει το ETUI στη σχετική ανακοίνωση: Η ομάδα 4 ταξινομεί  βιολογικούς παράγοντες που προκαλούν σοβαρή ασθένεια, ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόμενους και υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης στην κοινότητα εάν δεν υπάρχει αποτελεσματική προφύλαξη ή θεραπεία. Έτσι, οι παράγοντες κινδύνου της ομάδας 4 αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόμενους. Αντιθέτως, ένας «παράγοντας κινδύνου» της Ομάδας 3, θεωρείται απλώς ένας πιθανός (όχι απαραίτητα αυξημένος) κίνδυνος που στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει ήδη διαθέσιμη αποτελεσματική θεραπεία.

Επιπλέον, καταγγέλλει την έλλειψη κοινωνικού διαλόγου και ενημέρωσης του κοινού, αφού η Επιτροπή αποφεύγει να  δημοσιεύσει τα κείμενα των γνωμοδοτήσεων εμπειρογνωμόνων επί των οποίων λέγεται ότι βασίζεται η απόφαση.

Περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.etui.org/About-Etui/News/European-Commission-classifies-Covid-19-as-an-intermediary-risk-for-workers

Check Also

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 6/2022/B

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 10/6/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1sΗΣ /14-6-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ …