Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Νέα έκθεση “Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στον χώρο εργασίας – μια έρευνα για την Ευρώπη”

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Νέα έκθεση “Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στον χώρο εργασίας – μια έρευνα για την Ευρώπη”

Όπως αναφέρεται στην επισκόπηση του έργου, σε επίπεδο ΕΕ παρατηρείται έλλειψη αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων για την έκθεση σε παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου στο χώρο εργασίας. Η νέα έρευνα στοχεύει στην κάλυψη αυτού του κενού πληροφόρησης που θα συμβάλει και στην καλύτερη και πιο ενήμερη διαβούλευση για τα συνδικάτα. Η καινοτόμος μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή για την αξιολόγηση έκθεσης με βάση τα καθήκοντα των εργαζομένων.

 

Περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://osha.europa.eu/el/highlights/exposure-cancer-risk-factors-work-new-survey-europe

Check Also

Η γυναικεία απασχόληση στην Ευρώπη μέσα από τα στοιχεία της νέας έκθεσης του Eurofound

Η νέα έκθεση του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στην Ευρώπη το 2021, …