Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO): Ο κοινωνικός διάλογος, αποτελεί κλειδί για την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO): Ο κοινωνικός διάλογος, αποτελεί κλειδί για την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19.

Η τρέχουσα πανδημία και η ευρύτητα των συνεπειών της για την κοινωνία και την οικονομία, απαιτούν αποτελεσματική τριμερή συνεργασία και κοινωνικό διάλογο που θα φέρνει από κοινού στο σχεδιασμό των στρατηγικών αντιμετώπισης, κυβερνήσεις, εργοδότες και εκπροσώπους εργαζομένων. Οι αξιολόγηση, από τον ILO, των μέτρων που έλαβαν οι χώρες για την αντιμετώπιση της κρίσης του covid-19 καταδεικνύουν την τεράστια σημασία του κοινωνικού διαλόγου και τα θετικά αποτελέσματα που είχε στις χώρες που εφαρμόστηκε ήδη από τα πρώτα στάδια εξέλιξης της κρίσης. Επιπλέον η εναργής συνεργασία των δημοσίων αρχών στα υψηλότερα επίπεδα του κοινωνικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους ενισχύει την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Κατεβάστε τη συνοπτική έκθεση του ILO από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/WCMS_743640/lang–en/index.htm

Check Also

28/4 Παγκόσμια ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Η ΔΟΕ θα παρουσιάσει την έκθεση Εξασφαλίζοντας την υγεία & ασφάλεια στην εργασία στις συνθήκες …