12 Μαΐου – Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών / Νοσηλευτριών – Public Services International

12 Μαΐου – Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών / Νοσηλευτριών – Public Services International

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτριών / Νοσηλευτών (12 Μαΐου) η Public Services International καλεί, μεταξύ άλλων, τις κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για το σύνολο του πληθυσμού, οι οποίες να μην έχουν προσανατολισμό στο κέρδος και να μην συναρτώνται με τη δυνατότητα των πολιτών να πληρώσουν για αυτές.

Επίσης, καλεί τα συνδικάτα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να κινητοποιηθούν και να υποστηρίξουν δυναμικά το αίτημα για παγκόσμια και καθολική κάλυψη υγείας για όλους.

Public Services International: https://publicservices.international/campaigns/no-going-back?id=10773&lang=en

Check Also

Η εικόνα του τακτικού προσωπικού στους φορείς του ΔΤ στη δεκαετία 2014-2024

Αποτύπωση των μεταβολών στο τακτικό προσωπικό του Δημοσίου (εκτός των ΝΠΙΔ) στη δεκαετία 2014- 2024, …