Ενημέρωση από Eurofound

– Η νέα δημοσίευση του Eurofound, ‘Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας, τάσεις και πολιτικές προς την ‘ελαστικοποίηση’, αποτυπώνει με δεδομένα που αντλεί από τις έρευνες για τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη τις περιόδου 2008-2018, την σταθερή πορεία προς μεγαλύτερη ελαστικότητα των σχέσεων στην αγορά εργασίας, όπου: ‘η αύξηση των πολλών διαφορετικών μορφών άτυπων συμβάσεων οδηγεί σε βαθύτερες διαιρέσεις την ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ των καλά προστατευμένων εργαζομένων και εκείνων με περιορισμένη πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και σε εργασιακά δικαιώματα. Η αύξηση των ‘μεικτών άτυπων’ θέσεων εργασίας όπως είναι οι περιπτώσεις των αυτοαπασχολούμενων και μερικώς απασχολούμενων συγχρόνως ή των προσωρινών και σε μερική απασχόληση, επιβεβαιώνει αυτή ακριβώς την τάση.

Check Also

Έκδοση νέας Μελέτης «Ο εργασιακός εκφοβισμός στο δημόσιο τομέα. Ο ρόλος των Συνδικάτων»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Ο εργασιακός εκφοβισμός στο δημόσιο τομέα. Ο …