Ενημέρωση από την ETUC (Δαπάνη Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης)

Ενημέρωση από ETUC  (https://www.etui.org/)

Δαπάνη Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης  

Στα έτη που ακολούθησαν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης η δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μειώθηκε δραστικά στα περισσότερα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, η δαπάνη για επιδόματα ασθενείας κατ’ άτομο, συγκριτικά με τα έτη προ κρίσης, μειώθηκε σε είκοσι δύο κράτη μέλη. Οι μεγαλύτερες περικοπές σ’ αυτά τα επιδόματα έγιναν σε χώρες που υπέστησαν αυστηρότερα μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας: έτσι στην Ελλάδα η μείωση της κατ’ άτομο δαπάνης για επιδόματα ασθενείας ήταν 7,2%, στην Ισπανία 2,3%, στην Κύπρο 1,9%, στην Ιρλανδία 0,9% και στην Ιταλία 0,5%

(γράφημα:

https://www.etuc.org/system/files/inline-images/sick%20pay%20graph%20eu.jpg)

Η  ETUC στον απόηχο αυτών των μειώσεων, στο κάλεσμα που απευθύνει στις κυβερνήσεις να προστατέψουν τους/τις εργαζόμενους/-ες, ζητά την άμεση, καθολική κάλυψη όλων των εργαζομένων με επίδομα ασθενείας.

Check Also

Εκδήλωση Κοινωνικού Πολύκεντρου ΑΔΕΔΥ στην Άρτα: Το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Άρτας πραγματοποιούν …