Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Αφορά σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 27/03/2019 έως και 08/03/2020.

Πρακτικό 6ης συνεδρίασης του Προεδρείου του ΚΠ της 11-3-2020. Κατεβάστε από εδώ

Check Also

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Αφορά σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και τις 8/03/2020. Απόσπασμα πρακτικού 6ης συνεδρίασης του Προεδρείου …