Εκδήλωση για το Ασφαλιστικό, 12 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», υλοποιεί την Πράξη «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, στοχεύοντας στην ουσιαστική αναβάθμιση και ενίσχυση  του ενεργού ρόλου και των δημοσίων παρεμβάσεων της ΑΔΕΔΥ, ως τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν δράσεις συνεργασίας με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που είτε εκπροσωπούν εργαζομένους είτε μετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δημόσιων πολιτικών. Κύριος στόχος των εν λόγω δράσεων είναι η καλλιέργεια σχέσεων αμφίδρομης επικοινωνίας, διάδρασης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην ενημέρωση και επιμόρφωση των συνδικαλιστικών στελεχών σε επίκαιρη θεματολογία, στοχευμένη στη διαχείριση αλλαγών με έμφαση στη στρατηγική, στις πολιτικές και στις μεθόδους δράσης.

Το θέμα της δράσης, είναι: «Εξελίξεις στην Κοινωνική Ασφάλιση και στις Συντάξεις», και θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace (Σαλαμίνος 3) στις 17:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Check Also

Εκδήλωση Κοινωνικού Πολύκεντρου ΑΔΕΔΥ στην Άρτα: Το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Άρτας πραγματοποιούν …