Εκδήλωση του Κοινωνικού Πολύκεντρου στη Θεσσαλονίκη

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δημοσιότητα» της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, θα πραγματοποιήσει, την Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2019, σε αίθουσα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ (Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, 54124) από τις 18:30 έως τις 21:00, τοπική εκδήλωση ενημέρωσης στελεχών Νομαρχιακών Τμημάτων ΑΔΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο αναλυτικά, στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των συνδικαλιστικών στελεχών της ΑΔΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τις δράσεις της υπό υλοποίηση Πράξης και η προσέλκυση ενδιαφερομένων για συμμετοχή στα προγράμματα επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο αυτής.

Οδηγίες για την αίθουσα μπορείτε να βρείτε εδώ https://maps.auth.gr/?lang=el&showBlds=08&open=08&type=1

Δελτίο Τύπου

 

Check Also

Ν.Τ. Ιωαννίνων – ΑΔΕΔΥ: Σύσκεψη Πρωτοβάθμιων Σωματείων & Εκδήλωση για Συνταξιοδοτικό

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων συνδιοργανώνουν …