Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των κτιρίων όπου στεγάζεται το Κοινωνικό Πολύκεντρο και το Εκπαιδευτικό του Κέντρο»

Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ

Check Also

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Αφορά σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και τις 03/02/2020. Απόσπασμα πρακτικού 3ης συνεδρίασης του Προεδρείου …