Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέλη ΔΕΠ για συμμετοχή σε Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(ΕΕΜΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)

Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ

Πράξη «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και από εθνικούς πόρους.

Check Also

Έκδοση Μελέτης «Όροι και Συνθήκες Άσκησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δημόσια Εκπαίδευση»

Κυκλοφόρησε η μελέτη του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ: «Όροι και Συνθήκες Άσκησης του Εκπαιδευτικού Έργου …