(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των Μελών της ΑΔΕΔΥ» του Ε.Π. “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ/ΝΟΜΙΚΟ

(ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

(Απόφαση 2 της 17ης/1-3-2018 Συνεδρίασης Δ.Σ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης, μέχρι και την Τετάρτη 28/3/2018 και ώρα 15:00 (απόφαση 2/4ης συνεδρίασης Προεδρείου Κ.Π./20-3-2018)

Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ

Καταβάστε την αίτηση από εδώ

THIS_logo_for_site

Check Also

Έκδοση Μελέτης «Όροι και Συνθήκες Άσκησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δημόσια Εκπαίδευση»

Κυκλοφόρησε η μελέτη του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ: «Όροι και Συνθήκες Άσκησης του Εκπαιδευτικού Έργου …