(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των Μελών της ΑΔΕΔΥ» του Ε.Π. “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ/ΝΟΜΙΚΟ

(ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

(Απόφαση 2 της 17ης/1-3-2018 Συνεδρίασης Δ.Σ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης, μέχρι και την Τετάρτη 28/3/2018 και ώρα 15:00 (απόφαση 2/4ης συνεδρίασης Προεδρείου Κ.Π./20-3-2018)

Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ

Καταβάστε την αίτηση από εδώ

THIS_logo_for_site

Check Also

Η δημόσια απασχόληση στην Ελλάδα: Συνέχειες, μετασχηματισμοί και επιπτώσεις των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής στα χαρακτηριστικά της δημόσιας απασχόλησης και των νέων δημοσίων υπαλλήλων.

Η μελέτη για την Δημόσια απασχόληση στην Ελλάδα εκπονήθηκε από την επιστημονική ομάδα των ερευνητών …