Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το Υποέργο 2 “Δημοσιότητα” της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ»

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 
Για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 με τίτλο 
«Δημοσιότητα» της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» 
Κωδικός ΟΠΣ 5007917
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» 
Κωδικός CPV 39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής
Απόφαση Δ.Σ. 13/16ης συνεδρίασης/17-1-2018

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 28-2-2018, 15:00 μ.μ.

Κατεβάστε το κείμενο της πρόσκλησης από εδώ

logo_for_site

Check Also

Έκδοση νέας Μελέτης «Ο εργασιακός εκφοβισμός στο δημόσιο τομέα. Ο ρόλος των Συνδικάτων»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Ο εργασιακός εκφοβισμός στο δημόσιο τομέα. Ο …