Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξωτερικών συνεργατών

logo_for_site

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007917 «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και από εθνικούς πόρους δημοσιεύει 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)

Η πρόκληση αφορά σε δύο θέσεις εξωτερικών συνεργατών για τη Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη, πλήρους απασχόλησης με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.

Πληροφορίες και λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Προθεσμία: 2 Φεβρουαρίου 2018.

Σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Check Also

Εκδήλωση Κοινωνικού Πολύκεντρου ΑΔΕΔΥ στην Άρτα: Το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Άρτας πραγματοποιούν …