ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΣ: τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, των Εκτελεστικών Επιτροπών των Γενικών Συμβουλίων και των Δ.Σ των Ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ.

Συναδέλφισα / Συνάδελφε,
Το Κοινωνικό Πολύκεντρο διενεργεί έρευνα ανίχνευσης των αναγκών και ενδιαφερόντων εκπαίδευσης των συνδικαλιστικών στελεχών σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο. η οποία απευθύνεται με καθολικό τρόπο στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, τωνΕκτελεστικών Επιτροπών των Γενικών Συμβουλίων και των Δ.Σ των Ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ.
Στόχος της έρευνας είναι ο επιτυχής σχεδιασμός και τη διαμόρφωση των επόμενων προγραμμάτων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης του ΚΠ.
Το σύντομο ερωτηματολόγιο που σας απευθύνουμε έχει ως αποκλειστικό στόχο την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την συνδιαμόρφωση και την καλύτερη δυνατή στόχευση των θεματικών επιμόρφωσης στις εκάστοτε ομάδες στελεχών με βάση τα έτη συνδικαλιστικής δράσης, την κλαδική και συνδικαλιστική ιδιότητα κ.λπ.
 Η μεθοδολογία συλλογής δεδομένων που ακολουθούμε είναι η ανώνυμη καταγραφή των στοιχείων και η ανάλυση τους η ποσοτική στατιστική επεξεργασία.
 Παρακαλούμε για την άμεση συμπλήρωση και αποστολή του ερωτηματολογίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mfiliop@kpolykentro.gr, ή σε έντυπη μορφή στην διεύθυνση του Κοινωνικού Πολύκεντρου.


Για οποιαδήποτε απορία και ερώτημα σχετικά με την έρευνα και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, απευθύνεστε στην κα Φιλιοπούλου Μαρία: τηλ. 210 3310080, email, mfiliop@kpolykentro.gr
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα σας γνωστοποιηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

Σχετικά αρχεία

Η πρόσκληση

Το ερωτηματολόγιο σε μορφή word

 

Check Also

20/2 Παγκόσμια Ημέρα για την Κοινωνική Δικαιοσύνη

20/2/2024 Η παγκόσμια ημέρα για την κοινωνική δικαιοσύνη μας θυμίζει κάθε χρόνο την ανάγκη να …