Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, αποβλέποντας στην κάλυψη εκτάκτων αναγκών διοικητικής στήριξης των εκπαιδευτικών του δράσεων, προκηρύσσει μία θέση εξωτερικού συνεργάτη πλήρους απασχόλησης με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.

Καταληκτική προθεσμία για υποβολή αιτήσεων: 10 Φεβρουαρίου 2016.

Κατεβάστε την πρόσκληση με τις αναλυτικές πληροφορίες από εδώ

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ

Check Also

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 6/2022/B

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 10/6/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1sΗΣ /14-6-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ …