Απολογισμός ημερίδας με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση: τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στα δημόσια αγαθά και το ανθρώπινο δυναμικό της»

Η μελέτη για την «Τοπική Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στα δημόσια αγαθά και το ανθρώπινο δυναμικό της», καταγράφει συστηματικά τις σημαντικότερες θεσμικές, οικονομικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που συνδέονται με την οικονομική κρίση και τις πολιτικές λιτότητας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των περιοριστικών πολιτικών στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, ως προς τη θεσμική – νομική τους διάσταση, αλλά και ως προς τις πολιτικές επιλογές που επικράτησαν σε κεντρικό επίπεδο. Στα επόμενα δύο κεφάλαια παρουσιάζονται οι επιπτώσεις στα οικονομικά και το προσωπικό των Δήμων. Τεκμηριώνονται με στοιχεία της ΚΕΔΕ, της ΕΕΤΑΑ, του ΥΠ.ΕΣ. και της ΠΟΕ.-Ο.Τ.Α. τόσο η μεγάλη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων όσο και ο δραστικός περιορισμός του προσωπικού.

Στη συνέχεια αναλύονται οι στόχοι των προωθούμενων ιδιωτικοποιήσεων και παρουσιάζονται τα αδιέξοδά τους με βάση την διεθνή εμπειρία. Τέλος παρουσιάζονται οι δυσμενείς προοπτικές για την επόμενη τετραετία, λόγω του Μεσοπρόθεσμού Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 – 2018 και συνδέονται με την υποβάθμιση των Δήμων, ως πολιτικού, αναπτυξιακού και κοινωνικού θεσμού που θα περιορίσει δραστικά την παραγωγή έργων και την παροχή υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, θα αποτρέψει τις δυνατότητες ανάκαμψης σε τοπικό επίπεδο και τελικά θα οξύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις.

Στο πρώτο μέρος της έκδοσης παρουσιάζονται τα πρακτικά της ημερίδας που διοργάνωσε το Κοινωνικό Πολύκεντρο την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 στο Ξενοδοχείο TITANIA

Ολόκληρο το κείμενο της μελέτης και των πρακτικών της ημερίδας: Μελέτη για την Τ.Α.

Σύνοψη βασικών συμπερασμάτων: Σύνοψη μελέτης για την Τ.Α.

 

Check Also

Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σας προσκαλεί στην Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της …