Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο εκπαιδευτών

Θεματικές ενότητες:

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»

«ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ»

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

«ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

«ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ – Υποέργο 4 με τίτλο «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων» των Πράξεων «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων» του Κοινωνικού Πολύκεντρου στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Κατεβάστε το αρχείο

 

Check Also

Ο εργάσιμος χρόνος στην Ευρώπη το 2022: Ετήσια στοιχεία από την Eurostat

Το 2022 ο μέσος εβδομαδιαίος εργάσιμος χρόνος στην Ευρώπη είχε διάρκεια 37.5 ώρες με μεγάλες …