Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για παροχή υπηρεσιών catering στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Βόλο, Ζάκυνθο, Τρίκαλα

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο – Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» και για τις ανάγκες υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στις πόλεις του παρακάτω πίνακα – ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών catering στις πόλεις

Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Βόλο, Ζάκυνθο, Τρίκαλα

Δεκτές γίνονται μόνο προσφορές που θα υποβληθούν έως και την Παρασκευή 7/11/2014 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210-3310083) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: info@kpolykentro.gr).

Κατεβάστε την πρόσκληση

Κατεβάστε το πρότυπο προσφοράς

Check Also

Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο …