Αποτελέσματα επιλογής εκπαιδευόμενων στο πλαίσιο του Ε.Π. “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”

Αποτελέσματα επιλογής εκπαιδευόμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων» των Πράξεων «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων» του Κοινωνικού Πολύκεντρου στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚ0Υ ΤΗΣ 35ΗΣ /10-10-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ

Αφορά στο πρόγραμμα "Εκπαίδευση και ανάγκες εκπροσώπησης στο Δημόσιο τομέα" και στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Μυτιλήνη.

Κατεβάστε τα αποτελέσματα

Check Also

Εκδήλωση Κοινωνικού Πολύκεντρου ΑΔΕΔΥ στον Βόλο: «Το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Συνταξιοδοτικά ζητήματα δημοσίων υπαλλήλων»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Μαγνησίας συνδιοργανώνουν …