Αποτελέσματα επιλογής εκπαιδευόμενων στο πλαίσιο του Ε.Π. “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”

Αποτελέσματα επιλογής εκπαιδευόμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων» των Πράξεων «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων» του Κοινωνικού Πολύκεντρου στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚ0Υ ΤΗΣ 35ΗΣ /10-10-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ

Αφορά στο πρόγραμμα "Εκπαίδευση και ανάγκες εκπροσώπησης στο Δημόσιο τομέα" και στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Μυτιλήνη.

Κατεβάστε τα αποτελέσματα

Check Also

20/2 Παγκόσμια Ημέρα για την Κοινωνική Δικαιοσύνη

20/2/2024 Η παγκόσμια ημέρα για την κοινωνική δικαιοσύνη μας θυμίζει κάθε χρόνο την ανάγκη να …