Αντιλήψεις και προσδοκίες των Δημοσίων Υπαλλήλων από την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δράσεις

Φορείς υλοποίησης:

Κοινωνικό Πολύκεντρο – ΑΔΕΔΥ

Πανεπιστήμιο Πάτρας

 

Στόχος

Η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για τους εργαζομένους στο Δημόσιο Τομέα. Προβλέπεται η συστηματική διερεύνηση των προσδοκιών των εκπαιδευομένων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε επιμορφωτικές διαδικασίες.

 

Η προβληματική και το αντικείμενο της έρευνας

Αφετηρία της έρευνας είναι το ενδιαφέρον για την διερεύνηση των στάσεων και των προσδοκιών των υπαλλήλων της Δημόσιας Διοίκησης που αυτόβουλα εμπλέκονται σε επιμορφωτικές δράσεις. Σε αυτό τον προβληματισμό θα αναζητηθεί και θα διερευνηθεί ο ρόλος τόσο των ίδιων των υπαλλήλων, όσο και των υπηρεσιών και γενικότερα του κράτους στην διαμόρφωση πολιτικών επιμόρφωσης των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση.

Η έρευνα έχει ανιχνευτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια συγκροτημένη θεωρία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ερευνητικές υποθέσεις προς επιβεβαίωση. Τα επιμέρους ερωτήματα διαμορφώθηκαν από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και τη συνεκτίμηση της ελληνικής πραγματικότητας, όσον αφορά: α] τις στάσεις και τις προσδοκίες των εργαζομένων από την εμπλοκή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα β] το ρόλο των υπηρεσιών και των εμπλεκομένων (προϊσταμένων, συναδέλφων) στη διαμόρφωση επιμορφωτικών τάσεων ως κυρίαρχη πολιτική του δημόσιου τομέα.

 

Ερευνητές:

Υφαντή Αμαλία, Αναπλ. Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πατρών.

Παναγιωτοπούλου Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Κοινωνικού Πολύκεντρου.

Check Also

Απασχόληση – Αμοιβές – Αγοραστική Δύναμη στο Δημόσιο

Παρουσίαση του Προέδρου του Κ.Π. κ. Γ. Γιούλου με θέμα: “Απασχόληση – Αμοιβές – Αγοραστική …