Δια Βίου Εκπαίδευση

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2004 με στόχο την επιστημονική υποστήριξη της πολυσχιδούς δράσης της ΑΔΕΔΥ.

 
Ο σκοπός του Κοινωνικού Πολύκεντρου είναι εκπαιδευτικός, μελετητικός και ερευνητικός. Συγκεκριμένα επιδιώκει:

  • Την μελέτη, την έρευνα, την τεκμηρίωση θεμάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των Κοινωνικών Λειτουργιών του Κράτους.
  • Τη συστηματική ανάπτυξη της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης των συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος.
  • Την προαγωγή της συλλογικότητας και συνδικαλιστικής κουλτούρας μέσα από διαρκή αναζήτηση και ανοικτό προβληματισμό.
  • Συμβολή του στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

Δια Βίου Εκπαίδευση 

Βιώνουμε μια εποχή που η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, ως μέσω απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και ως αναγκαίο εφόδιο για την συμμετοχή στη διαμόρφωση στάσεων και πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κοινωνικό Πολύκεντρο, ξεκινά την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, αξιοποιώντας την δυνατότητα που του παρέχεται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευση» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για τους κοινωνικούς φορείς. Το υποέργο περιλαμβάνει επιμορφωτικές δράσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σκοπό την προώθηση και διευκόλυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς, στη βελτίωση της κινητικότητάς τους στον εργασιακό χώρο και γενικότερα στην ενίσχυση του ρόλου τους στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή.

Check Also

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά στην επιλογή εκπαιδευόμενων για τα επιμορφωτικά προγράμματα: o    Εκπαίδευση στην ικανότητα …