Κεντρικό Συμβούλιο

Το Κεντρικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Πολύκεντρου απαρτίζεται από:

  • το Προεδρείο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ και
  • το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Πολύκεντρου