Επιμορφωτικά προγράμματα – Λίστα

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα (*):

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Συνδικαλιστική Επιμόρφωση Ι: Οικονομικές Εξελίξεις και Δημόσιος Τομέας.
 • Οικονομικές εξελίξεις και κοινωνικό κράτος. Κράτος/Κοινωνικό
  κράτος/Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες εργαζομένων στο δημόσιο. Ο ρόλος
  του εργαζόμενου
 • Οικονομικές εξελίξεις και επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση των
  εργαζομένων στο δημόσιο
 • Δημόσια οικονομικά και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση
Συνδικαλιστική Επιμόρφωση ΙΙ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπροσώπων εργαζομένων στο Δημόσιο. Επικοινωνία και τεχνικές διαπραγμάτευσης.
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων
 • Χρήση ΤΠΕ/Κοινωνικά Δίκτυα
 • Οργάνωση/ Ανάπτυξη Συνδικάτου Παρακίνηση Μελών Συνδικάτων
Συνδικαλιστική Επιμόρφωση ΙΙΙ: Δημόσια Διοίκηση και Διεθνές Περιβάλλον
 • Ο Δημόσιος Τομέας στο Διεθνές Περιβάλλον.
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
 • Δικαιώματα των Εργαζομένων με Βάση τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και ο Ρόλος των Συνδικάτων.
 • Κλιματική Αλλαγή – Βιώσιμη Ανάπτυξη.

(*) Τα τρία επιμορφωτικά προγράμματα είναι ανεξάρτητα, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε όποιο επιθυμείτε χωρίς προαπαιτούμενα ή και στα τρία.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από το Κοινωνικό Πολύκεντρο, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» της Πράξης «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020»