Συνδικαλιστική Ι

Συνδικαλιστική Επιμόρφωση Ι: Οικονομικές Εξελίξεις και Δημόσιος Τομέας

Δείτε το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων Κάντε Αίτηση για το πρόγραμμα Συνδικαλιστική Ι
Κατεβάστε την Πρόσκληση για το πρόγραμμα Συνδικαλιστική Ι

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

  • Τα τμήματα θα καταρτιστούν βάσει της γεωγραφικής προέλευσης των αιτήσεων και με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμό αιτήσεων συμμετοχής. Τα τμήματα θα σχηματίζονται κάθε φορά από τις  αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί κάθε χρονική στιγμή. Η υποβολή αιτήσεων είναι ανοικτή χωρίς χρονικό περιορισμό. Σημειώνεται ότι η τελική επιλογή των τμημάτων γίνεται από το Κοινωνικό Πολύκεντρο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν δημόσιοι υπάλληλοι (ΠΕ- ΤΕ- ΔΕ) εκπρόσωποι εργαζομένων στο Δημόσιο – μέλη Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων ή/και γενικότερα υπάλληλοι με ενδιαφέρον για τις συλλογικότητες των εργαζομένων στο Δημόσιο.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

  • Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει με μεθοδολογία μεικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χωρίς φυσική παρουσία.
  • Για κάθε μια από τις 4 θεματικές ενότητες (διάρκειας 9 ωρών οι τρεις πρώτες και 8 η τέταρτη) προβλέπεται η ακόλουθη διαδικασία:
    Α. Δύο σύγχρονες συνεδρίες με τον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους σε απογευματινές ώρες, διάρκειας 3 και 2 ωρών αντίστοιχα.
    Β. Οι υπόλοιπες ώρες θα γίνονται μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ημερολογιακά, κάθε ενότητα θα εκτείνεται σε μια τουλάχιστον εβδομάδα. Στο τέλος κάθε ενότητας θα πρέπει οι επιμορφούμενοι να εκπονήσουν και να αναρτήσουν στην πλατφόρμα μια εργασία που θα τους έχει ανατεθεί.