Newsletters

Στατιστικά προσλήψεων & αποχωρήσεων έτους 2021

Επεξεργασία βασικών δημογραφικών στοιχείων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου Δείτε εδώ την έκθεση

Read More »

Η γυναικεία απασχόληση στην Ευρώπη μέσα από τα στοιχεία της νέας έκθεσης του Eurofound

Η νέα έκθεση του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στην Ευρώπη το 2021, παρουσιάζει μεταξύ άλλων θεματικών μια εκτενή αναφορά στα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης με δεδομένα που εκκινούν από το 1998 μέχρι και το 2020. Τα στοιχεία, που αντλούν κυρίως από δύο πηγές, την Ευρωπαϊκή Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (LFS) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), μαρτυρούν την επίμονη ανισότητα αντρών / γυναικών στην αγορά εργασίας, όπου παρά τις γενναίες προσπάθειες που έχουν γίνει στο διάστημα μιας εικοσαετίας, διαπιστώνεται ότι η αύξηση του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης δεν οδήγησε στην μείωση της έμφυλης ανισότητας …

Read More »

Τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου στους κρίσιμους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας

Επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής μισθοδοτούμενων δημοσίου, Δεκεμβρίου 2020 Στην έκθεση παρουσιάζονται σε τρία κεφάλαια τα συνολικά στοιχεία για το πλήθος των εργαζομένων σε καθεμιά από τις τρεις μεγάλες κατηγορίες προσωπικού (εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές-τριες)  τα οποία αναλύονται  στις βαθμίδες και στις υποκατηγορίες που περιλαμβάνει ο κάθε κλάδος (πχ. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης αναλύονται ξεχωριστά). Επιπλέον, αξιοποιούνται στοιχεία  για το φύλο, την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας προκειμένου να δειχθούν οι δημογραφικές τάσεις και ιδιαιτερότητες σε κάθε μια από τις κατηγορίες επαγγελμάτων στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης. Κύρια πηγή για τα στοιχεία που παρουσιάζουμε είναι το …

Read More »

Έκθεση του Eurofound για τις Συλλογικές εργασιακές διαφορές στην Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) δημοσιεύει έκθεση με στοιχεία του Παρατηρητηρίου εργασιακών διαφορών (IAM) για την περίοδο 2018-2019 στην Ευρώπη. Τα στοιχεία, που αντλούνται από πιλοτική βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου,  παρουσιάζουν σε ομαδοποιημένες κατηγορίες – ανάλογα με το είδος της διαφοράς, της δράσης, τη διάρκεια και των  οργανώσεων που κινητοποιήθηκαν – 463 περιπτώσεις  εργατικών κινητοποιήσεων που εξελίχθηκαν στην περίοδο των προηγούμενων 2 ετών. Μεταξύ των κυριότερων συμπερασμάτων της έκθεσης είναι: Σε ότι αφορά στο είδος και τη θεματική της διαφοράς: Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ήταν η αιτία για πάνω από το ένα τρίτο των …

Read More »

Οι συμφωνίες πράσινης ανάπτυξης και το αίτημα για Βιώσιμα κράτη πρόνοιας: Τα δύο σενάρια που παρουσιάζει το ETUI για ένα νέο οικολογικό και κοινωνικά δίκαιο συμβόλαιο.

Στο νέο κείμενο πολιτικής που παρουσιάζει το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI), με τον τίτλο «Δύο σενάρια για βιώσιμο κράτος πρόνοιας, προς ένα νέο οικο-κοινωνικό συμβόλαιο» αναλύονται κριτικά οι πολιτικές και κοινωνικές στοχεύσεις που θα πρέπει να βάλουν οι νέες συμφωνίες για πράσινη ανάπτυξη προκειμένου η προοπτική για μηδενικές εκπομπές αερίων έως το 2050 να είναι εφικτή και κοινωνικά δίκαιη.   Δείτε εδώ το άρθρο.

Read More »

Στατιστικά στοιχεία των συνταξιούχων και του μέσου μηνιαίου εισοδήματος από συντάξεις τον Ιανουάριο 2022

Σύντομη παρουσίαση των στοιχείων για τις συντάξεις τον Ιανουάριο του 2022 και ετήσιες συγκρίσεις με τα στοιχεία του Ιανουαρίου του 2021 όπως αποτυπώθηκαν στις μηνιαίες εκθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ». Τα στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων όπως δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης» σε μηνιαία βάση, συγκεντρώνουν σε μορφή έκθεσης τα δεδομένα από τις  μηνιαίες πληρωμές συντάξεων και τις παρουσιάζουν ομαδοποιημένα με βάση τα εξής χαρακτηριστικά: κατηγορία σύνταξης (γήρατος, θανάτου, αναπηρικές), δημογραφικά των συνταξιούχων (φύλο, ηλικία), στοιχεία για την συνταξιοδοτική δαπάνη κατά ταμείο, εύρος ποσού και γεωγραφική περιφέρεια. Στην ανάλυση που …

Read More »

Η διακήρυξη και εκστρατεία της PSI για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας

Η Διεθνής Δημόσιων Υπηρεσιών καλεί τον κόσμο της εργασίας να συμμετέχει στην οικοδόμηση ενός παγκόσμιου κινήματος που στόχο θα έχει την κοινωνική οργάνωση των συστημάτων φροντίδας και την ανάκτηση του δημόσιου χαρακτήρα τους. Τη  διεθνή εκστρατεία που αναρτάται στην πλατφόρμα του  δικτύου “people over profit” συνυπογράφουν η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) και η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ITUC). Οι πέντε στόχοι – αιτήματα που θέτει η PSI στη διακήρυξη, συνοψίζονται στα εξής: Αναγνώριση της κοινωνικής και οικονομικής συνεισφοράς της εργασίας στην κοινωνική φροντίδα (αμειβόμενη ή μη) καθώς και του ανθρώπινου δικαιώματος στην κοινωνική φροντίδα και μέριμνα. Επιβράβευση και αντάξια αμοιβή …

Read More »

Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη το 2020/Στοιχεία Eurostat (2022)

Σύμφωνα με την Eurostat τα ποσοστά του ευρωπαϊκού πληθυσμού που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, για το 2020  έφταναν το 21,9% , με εκτίμηση ότι περίπου 96,5 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ βρίσκονταν στο κατώφλι της φτώχειας. Διαβάστε εδώ το άρθρο. Περισσότερα εδώ

Read More »

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Τα κύρια σημεία της έρευνας της έρευνας του Κοινωνικού Πολύκεντρου για τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας covid-19, η οποία υλοποιήθηκε από την Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ κα Ευαγγελία Μαυρικάκη, συνοψίζονται στα εξής: Καταγράφεται ελλιπής στελέχωση των νοσοκομείων με τις κατάλληλες ειδικότητες επαγγελματιών υγείας. Χαρακτηριστικά, το 92% των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέφεραν ελλείψεις από κατάλληλο προσωπικό, το 75% δήλωσαν ότι σε κλινική covid δεν υπήρχε πνευμονολόγος, ενώ 68% δήλωσαν ότι υπήρξαν ασθενείς που δεν έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα λόγω υποστελέχωσης. Το 67% των επαγγελματιών υγείας δουλεύει πέραν του ωραρίου του και δε πληρώνεται για αυτό. Οι …

Read More »

25/11 Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Το μήνυμα της PSI

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε πρέπει να πιέσουμε για την επικύρωση και  εφαρμογή της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που αφορά τη βία και την παρενόχληση στους χώρους εργασίας. Η πανδημία του covid-19 έφερε όσο ποτέ άλλοτε στην επιφάνεια το ζήτημα της έμφυλης βίας, είτε με την αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας λόγω του περιορισμού μέσα στο σπίτι και της υποχρεωτικής τηλεργασίας, είτε με την χωρίς προηγούμενο διατάραξη που επέφερε μεταξύ ιδιωτικού και εργασιακού βίου και την ανάληψη μεγαλύτερου φόρτου από το μερίδιο της άμισθης, οικογενειακής εργασίας από τις γυναίκες εργαζόμενες. Οι χώρες που επικύρωσαν την σύμβαση C190 της ΔΟΕ …

Read More »