Newsletters

Αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπάλληλων II (επικαιροποιημένα στοιχεία)

Δείκτες αγοραστικής δύναμης & δαπανών για βασικά αγαθά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη Ο δείκτης αγοραστικής δύναμης για βασικά καταναλωτικά αγαθά στην Ελλάδα στο διάστημα της μελέτης υπολογίστηκε σε 86.6 μονάδες όταν ο Ευρωπαϊκός μέσος είναι 100, με πιο φθηνή χώρα για τα βασικά αγαθά τη Βουλγαρία (52 μονάδες) και πιο ακριβές τις Δανία, Νορβηγία και Ισλανδία με 140 μονάδες. Η μέση συνολική μηνιαία δαπάνη για στέγαση και παροχές στην Ελλάδα φτάνει τα 225€ ανά μέλος νοικοκυριού. Το εύρος στην Ευρώπη κυμαίνεται από 97€ (Βουλγαρία) έως 696€ (Δανία). Η μέση μηνιαία οικογενειακή δαπάνη για υπηρεσίες υγείας-εκπαίδευσης ανά μέλος νοικοκυριού φθάνει …

Read More »

Εισοδηματική ανισότητα στην Ευρώπη το 2021 (στοιχεία Eurostat 2023)

Η Ελλάδα τρίτη από το τέλος στην εισοδηματική ανισότητα στην Ευρώπη το 2021 Στην νέα ανάρτηση στοιχείων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής δημοσιεύονται τα επικαιροποιημένα στοιχεία της εισοδηματικής ανισότητας στην Ευρώπη με βάση το δείκτη του διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος[1]. Εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (pps) το επίπεδο του δείκτη στην Ευρώπη ήταν το 2021, 18 019 pps κατά κάτοικο. Η διακύμανσή του μεταξύ των χωρών μελών ξεκινά από το πολύ υψηλό 32 132 pps στο Λουξεμβούργο, μέχρι το πολύ χαμηλό 8 703 pps στη Ρουμανία. Οι σκανδιναβικές χώρες στέκονται στην κορυφή μαζί με την Αυστρία, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο. …

Read More »

Αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπάλληλων (επικαιροποιημένα στοιχεία)

Τα στοιχεία της επικαιροποιημένης μελέτης του Κ.Π. «Συγκριτική αποτίμηση της αγοραστικής δύναμης των δημοσίων υπάλληλων στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ, 2016-2020», έδειξαν σταθερότητα της χαμηλής επίδοσης της χώρας συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο. Η Ελλάδα με επίδοση που κυμαίνεται από 6.47 έως 6.88 με άριστα το 10 παρουσιάζει σοβαρή υστέρηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με το γενικό κόστος διαβίωσης. Εκτιμάται ότι κατά το έτος 2022, το ήδη χαμηλό επίπεδο της αγοραστικής δύναμης με τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης και την σταθερότητα των αποδοχών, μειώθηκε περαιτέρω. Σμυρλής Ι., Σαλής Α., 2022.   

Read More »

Η PSI τιμά την παγκόσμια ημέρα μεταναστ(ρι)ών και το προσωπικό των κλάδων υγείας και πρόνοιας

Στην φετινή παγκόσμια ημέρα μεταναστ(ρι)ών τιμούμε το προσωπικό όλων των κλάδων που βρέθηκαν εξαρχής στην πρώτη γραμμή μάχης για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, με ιδιαίτερη μνεία στο έμψυχο δυναμικό των νοσοκομείων μας, που προσφέρουν στις κρίσιμες υπηρεσίες περίθαλψης που ανταπεξέρχονται επάξια σε όλες τις φάσεις αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, από τη συνεισφορά τους στους εμβολιασμούς, μέχρι και την φροντίδα των ηλικιωμένων μελών των οικογενειών μας. Παρόλα αυτά παραμένουν αφανείς στα δικαιώματα τους, εργασιακά και άλλα. Σε αυτή την παγκόσμια ημέρα επιλέξαμε να τιμήσουμε τις μετανάστριες και τους μετανάστες που εργάζονται στην  υγεία σε κάθε μεριά του κόσμου. Ξέρουμε ότι …

Read More »

Ιδιώτες σύμβουλοι επιχειρήσεων στη Δημόσια Διοίκηση: η αυξανόμενη επιρροή του ιδιωτικού τομέα στις υπηρεσίες κεντρικής κυβέρνησης

Η νέα έκθεση της EPSU με τίτλο ‘Το άδειασμα’ της Δημόσιας Διοίκησης και η αυξανόμενη επιρροή των εταιριών συμβούλων, αξιοποιεί τα ερευνητικά δεδομένα που συγκέντρωσε το τμήμα τεκμηρίωσης της Διεθνούς Δημόσιων Υπηρεσιών (PSIRU), για τα μεγέθη, τα κίνητρα και τα αποτελέσματα που επιφέρει η ιδιωτικοποίηση, στις διάφορες μορφές της, στις κεντρικές κυβερνήσεις αλλά και στην ευρωπαϊκή διοίκηση. Πρόκειται για τον πρώτο απολογισμό των επιπτώσεων της εξωτερικής ανάθεσης για τον τομέα των κεντρικών κυβερνήσεων και μάλιστα με αναφορά στις εταιρίες συμβούλων. Όπως εκτιμάται από τους συγγραφείς της έκθεσης, οι υπηρεσίες συμβούλων στο δημόσιο αποτελούν μια ακόμη εκδοχή ιδιωτικοποίησης των ευθυνών της …

Read More »

Ενεργειακή φτώχεια και κρίση κόστους ζωής στην Ευρώπη. Έκθεση του Eurofound

Η νέα έκθεση του Eurofound για την κρίση στο κόστος ζωής και την ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη, παρουσιάζει στοιχεία από τον  «Πέμπτο γύρο της ηλεκτρονικής έρευνας για τη ζωή, την εργασία και την COVID-19: συνθήκες διαβίωσης σε μια νέα εποχή αβεβαιότητας» που διεξήχθη την άνοιξη του 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, πάνω από 53% των ευρωπαίων ανέφεραν δυσκολία να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες του νοικοκυριού τους ποσοστό αυξημένο κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες από την άνοιξη του 2021 (45%). Επιπλέον ολοένα αυξανόμενο είναι το ποσοστό των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών που διατρέχουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας. Συνολικά στην Ευρώπη 35 εκατομμύρια …

Read More »

Ανακοίνωση των Ευρωπαϊκών συνδικάτων στο Δημόσιο για την κρίση του κόστους διαβίωσης

Στις 25/10 εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών συνδικάτων στις δημόσιες υπηρεσίες συζήτησαν τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στο κόστος διαβίωσης και τον αντίκτυπο που έχει στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Επίκεντρο των συζητήσεων ήταν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και ο πληθωρισμός που εξαφανίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και εξαναγκάζει τους εργαζόμενους σε σκληρές επιλογές. «Αυτός είναι ο λόγος που υιοθετούμε το πρόγραμμα των έξι σημείων» για έξοδο από την τρέχουσα κρίση, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η EPSU. Αυξήσεις στους μισθούς και φορολόγηση των κερδών είναι τα δύο βασικά σημεία του προγράμματος που υιοθέτησαν τα ευρωπαϊκά συνδικάτα. Αναλυτικά οι προτάσεις: Αυξήσεις στους μισθούς …

Read More »

Στατιστικά προσλήψεων & αποχωρήσεων έτους 2021

Επεξεργασία βασικών δημογραφικών στοιχείων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου Δείτε εδώ την έκθεση

Read More »

Η γυναικεία απασχόληση στην Ευρώπη μέσα από τα στοιχεία της νέας έκθεσης του Eurofound

Η νέα έκθεση του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στην Ευρώπη το 2021, παρουσιάζει μεταξύ άλλων θεματικών μια εκτενή αναφορά στα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης με δεδομένα που εκκινούν από το 1998 μέχρι και το 2020. Τα στοιχεία, που αντλούν κυρίως από δύο πηγές, την Ευρωπαϊκή Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (LFS) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), μαρτυρούν την επίμονη ανισότητα αντρών / γυναικών στην αγορά εργασίας, όπου παρά τις γενναίες προσπάθειες που έχουν γίνει στο διάστημα μιας εικοσαετίας, διαπιστώνεται ότι η αύξηση του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης δεν οδήγησε στην μείωση της έμφυλης ανισότητας …

Read More »

Τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου στους κρίσιμους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας

Επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής μισθοδοτούμενων δημοσίου, Δεκεμβρίου 2020 Στην έκθεση παρουσιάζονται σε τρία κεφάλαια τα συνολικά στοιχεία για το πλήθος των εργαζομένων σε καθεμιά από τις τρεις μεγάλες κατηγορίες προσωπικού (εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές-τριες)  τα οποία αναλύονται  στις βαθμίδες και στις υποκατηγορίες που περιλαμβάνει ο κάθε κλάδος (πχ. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης αναλύονται ξεχωριστά). Επιπλέον, αξιοποιούνται στοιχεία  για το φύλο, την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας προκειμένου να δειχθούν οι δημογραφικές τάσεις και ιδιαιτερότητες σε κάθε μια από τις κατηγορίες επαγγελμάτων στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης. Κύρια πηγή για τα στοιχεία που παρουσιάζουμε είναι το …

Read More »