Newsletters

Η ακαδημαϊκή ελευθερία σε κίνδυνο: η έκθεση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την κατάσταση των πανεπιστημίων στην ΕΕ

Στην ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συνδικάτων για την Εκπαίδευση  (ETUCE) παραθέτει τα βασικά πορίσματα της έκθεσης του ΕΚ στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας για την ακαδημαϊκή ελευθερία με βάση την μεθοδολογία ανίχνευσης και τους δείκτες που εφαρμόζει για να αξιολογήσει τις διαφορετικές χώρες (περισσότερα για την μέθοδο της αξιολόγησης εδώ). Στο συνολικό δείκτη για την ακαδημαϊκή ελευθερία (AFI), τον οποίο συνθέτουν κριτήρια όπως η ελευθερία στην έρευνα και διδασκαλία, η θεσμική αυτονομία, οι ανταλλαγές μεταξύ ιδρυμάτων κ.ά., 24 χώρες της Ευρώπης επιδεικνύουν ιδιαίτερα υψηλά σκορ και βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα των χωρών στον παγκόσμιο χάρτη. …

Read More »

Οι γυναίκες στην εργασία στις χώρες του ΟΟΣΑ: Βασικά συμπεράσματα από την τελευταία έκθεση «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την ισότητα των φύλων»

Η έμφυλη ανισότητα εξακολουθεί να υποτιμά την γυναικεία εργασία στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης οι νέες γυναίκες, αν και κατέχουν υψηλότερους τίτλους εκπαίδευσης από τους συνομήλικους άντρες, παραμένουν εγκλωβισμένες σε στάσιμες καριέρες και υπο- εκπροσωπούνται  σε επαγγέλματα με περισσότερη «λάμψη». Η έκθεση με βάση στοιχεία του 2021 από τη βάση δεδομένων για την απασχόληση του ΟΟΣΑ (https://stat.link/w418sz)) επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη δυσμενή παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας σε σχέση με το φύλο τους: Απασχολούνται ακόμη κατά μεγάλο ποσοστό σε άτυπες άμισθες μορφές απασχόλησης, υπόκεινται σε άνιση διακοπή της καριέρας τους …

Read More »

Το μήνυμα της ITUC για την Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην ομοφοβία, τρανσφοβία και αμφιφοβία

Την 17η Μαΐου, ημέρα ενάντια στον αποκλεισμό και τις διακρίσεις με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό των ατόμων και εργαζομένων, η Διεθνής Συνομοσπονδία Συνδικάτων δηλώνει το αίτημα και τη δέσμευσή της για ισότητα στην εργασία και συμπεριληπτικά και ασφαλή περιβάλλοντα.  Παρά τις όποιες θετικές ενέργειες και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ατόμων διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού, οι αποκλεισμοί από την εργασία και η ομοφοβία και τρανσφοβία στους χώρους δουλειάς παραμένουν. Μέχρι και σήμερα σε αρκετές χώρες οι ομόφυλες σχέσεις είναι παράνομες και σε κάποιες τιμωρούνται με θανατική ποινή. Όσο τα αυταρχικά ακροδεξιά μορφώματα συνεχίζουν να προσελκύουν οπαδούς, η ξενοφοβία …

Read More »

Ο Δημόσιος τομέας κύριος χώρος απασχόλησης για τις γυναίκες ερευνήτριες

  Το Κοινωνικό Πολύκεντρο χρησιμοποίησε τα στοιχεία της έκδοσης του ΕΚΤ Γυναίκες στην έρευνα και καινοτομία του 2022 και της Eurostat (από τη βάση δεδομένων για την Έρευνα & Ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές χώρες) και με βάση την κατανομή φύλο και τομέας της οικονομίας, τεκμηριώνει τη θετική συνεισφορά του κρατικού τομέα στη χώρα μας για τις γυναίκες επιστήμονες. Συγκεκριμένα, η γυναικεία απασχόληση  στην έρευνα, στον κρατικό τομέα είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη και με μεγάλη διαφορά από αυτή στον τομέα των επιχειρήσεων.    Το προσωπικό στην Έρευνα & Ανάπτυξη στη Ελλάδα, η θέση των γυναικών   Όπως φαίνεται στο …

Read More »

Η εξέλιξη των κατώτατων μισθών στην Ευρώπη: Αντιμετωπίζοντας την κρίση του κόστους ζωής (Δημοσίευση του ETUI)

Οι ελάχιστες τυπικές αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς στην Ευρώπη δεν αναστρέφουν σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης τους κόστους διαβίωσης. Τα συμπεράσματα της έκθεσης του ETUI δείχνουν ότι τουλάχιστον στα μισά κράτη μέλη, όπου ισχύει με νόμο το κατώτατο ημερομίσθιο,  οι αυξήσεις που δόθηκαν εντός του 2022, δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων που αμείβονται με κατώτατο μισθό. Αξιοποιώντας τα στοιχεία του Ινστιτούτου Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών (WSI) η έκθεση υπογραμμίζει ότι η μεταβολή του αρνητικού αποτελέσματος των ανατιμήσεων και η θετική επενέργεια των αυξήσεων των κατώτατων μισθών ώστε να ανταποκρίνονται στο …

Read More »

Αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπάλληλων III (επικαιροποιημένα στοιχεία)

Συμπεράσματα μελέτης ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ  Προτάσεις για βελτίωση των επιδόσεων της Ελλάδας για την προσέγγιση της μέγιστης τιμής του δείκτη αγοραστικής δύναμης Χώρες, με συγκρίσιμη οικονομία με την Ελλάδα, (Κύπρος, Τσεχία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Εσθονία), με χαμηλότερο οικονομικό αποτέλεσμα (ΑΕΠ) και ονομαστικό επίπεδο αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων, λόγω του χαμηλού κόστους διαβίωσης που έχουν επιτύχει, μπορούν να εξασφαλίζουν ικανοποιητική απόδοση του εισοδήματός των δημοσίων υπαλλήλων. Συμπέρασμα: Η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αύξηση των αποδοχών. Αν θεωρηθεί ότι είναι πρακτικά δύσκολο πολιτικές αποφάσεις να μειώσουν …

Read More »

Αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπάλληλων II (επικαιροποιημένα στοιχεία)

Δείκτες αγοραστικής δύναμης & δαπανών για βασικά αγαθά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη Ο δείκτης αγοραστικής δύναμης για βασικά καταναλωτικά αγαθά στην Ελλάδα στο διάστημα της μελέτης υπολογίστηκε σε 86.6 μονάδες όταν ο Ευρωπαϊκός μέσος είναι 100, με πιο φθηνή χώρα για τα βασικά αγαθά τη Βουλγαρία (52 μονάδες) και πιο ακριβές τις Δανία, Νορβηγία και Ισλανδία με 140 μονάδες. Η μέση συνολική μηνιαία δαπάνη για στέγαση και παροχές στην Ελλάδα φτάνει τα 225€ ανά μέλος νοικοκυριού. Το εύρος στην Ευρώπη κυμαίνεται από 97€ (Βουλγαρία) έως 696€ (Δανία). Η μέση μηνιαία οικογενειακή δαπάνη για υπηρεσίες υγείας-εκπαίδευσης ανά μέλος νοικοκυριού φθάνει …

Read More »

Εισοδηματική ανισότητα στην Ευρώπη το 2021 (στοιχεία Eurostat 2023)

Η Ελλάδα τρίτη από το τέλος στην εισοδηματική ανισότητα στην Ευρώπη το 2021 Στην νέα ανάρτηση στοιχείων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής δημοσιεύονται τα επικαιροποιημένα στοιχεία της εισοδηματικής ανισότητας στην Ευρώπη με βάση το δείκτη του διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος[1]. Εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (pps) το επίπεδο του δείκτη στην Ευρώπη ήταν το 2021, 18 019 pps κατά κάτοικο. Η διακύμανσή του μεταξύ των χωρών μελών ξεκινά από το πολύ υψηλό 32 132 pps στο Λουξεμβούργο, μέχρι το πολύ χαμηλό 8 703 pps στη Ρουμανία. Οι σκανδιναβικές χώρες στέκονται στην κορυφή μαζί με την Αυστρία, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο. …

Read More »

Αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπάλληλων (επικαιροποιημένα στοιχεία)

Τα στοιχεία της επικαιροποιημένης μελέτης του Κ.Π. «Συγκριτική αποτίμηση της αγοραστικής δύναμης των δημοσίων υπάλληλων στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ, 2016-2020», έδειξαν σταθερότητα της χαμηλής επίδοσης της χώρας συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο. Η Ελλάδα με επίδοση που κυμαίνεται από 6.47 έως 6.88 με άριστα το 10 παρουσιάζει σοβαρή υστέρηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με το γενικό κόστος διαβίωσης. Εκτιμάται ότι κατά το έτος 2022, το ήδη χαμηλό επίπεδο της αγοραστικής δύναμης με τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης και την σταθερότητα των αποδοχών, μειώθηκε περαιτέρω. Σμυρλής Ι., Σαλής Α., 2022.   

Read More »

Η PSI τιμά την παγκόσμια ημέρα μεταναστ(ρι)ών και το προσωπικό των κλάδων υγείας και πρόνοιας

Στην φετινή παγκόσμια ημέρα μεταναστ(ρι)ών τιμούμε το προσωπικό όλων των κλάδων που βρέθηκαν εξαρχής στην πρώτη γραμμή μάχης για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, με ιδιαίτερη μνεία στο έμψυχο δυναμικό των νοσοκομείων μας, που προσφέρουν στις κρίσιμες υπηρεσίες περίθαλψης που ανταπεξέρχονται επάξια σε όλες τις φάσεις αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, από τη συνεισφορά τους στους εμβολιασμούς, μέχρι και την φροντίδα των ηλικιωμένων μελών των οικογενειών μας. Παρόλα αυτά παραμένουν αφανείς στα δικαιώματα τους, εργασιακά και άλλα. Σε αυτή την παγκόσμια ημέρα επιλέξαμε να τιμήσουμε τις μετανάστριες και τους μετανάστες που εργάζονται στην  υγεία σε κάθε μεριά του κόσμου. Ξέρουμε ότι …

Read More »