Έρευνες

Δελτίο Τύπου “Παράδοση Έρευνας για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημόσιου τομέα”

Την έρευνα του Κοινωνικού Πολύκεντρου για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημόσιου τομέα και τον Οδηγό αντιμετώπισής της, παρουσίασε και παρέδωσε εχθές, Τρίτη 26 Ιουλίου, η ΑΔΕΔΥ σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Εσωτερικών παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη. Η παρουσίαση της έρευνας και των συμπερασμάτων της έγινε από την υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου κα Μ. Στρατηγάκη. Η κα Στρατηγάκη επεσήμανε ότι ο σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η έκταση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα και πώς μπορούν αυτές οι συμπεριφορές να αντιμετωπισθούν με τη …

Read More »

Συμμετοχή σε έρευνα του Κ.Π. για τον βαθμό προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης στους δημόσιους οργανισμούς και για το σχετικό ρόλο των συνδικάτων

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ έχει αναθέσει τη διεξαγωγή έρευνας για την αποτύπωση του βαθμού προώθησης δράσεων μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης από τους δημόσιους οργανισμούς, καθώς και για το σχετικό ρόλο και στάση των συνδικάτων. Στο πλαίσιο αυτό η συμβολή σας στη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια των αναγκών της έρευνας του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ. Mπορεί να συμπληρωθεί (α) από τους αιρετούς των ομοσπονδιών (β) από τους αιρετούς των σωματείων και (γ) από τα απλά μέλη των σωματείων. Ο χρόνος …

Read More »

Έκδοση της Έρευνας για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημόσιου τομέα

Μια εξαιρετικά προσεγμένη έρευνα με σκοπό να καταγράψει σε τι βαθμό οι εργαζόμενες στο Δημόσιο υφίστανται σεξουαλική και ηθική παρενόχληση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και πώς μπορούν αυτές οι συμπεριφορές να αντιμετωπισθούν με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Στην έρευνα περιλαμβάνεται διεξοδική καταγραφή των πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο δημόσιο τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία, την Γερμανία και την Σουηδία, όπως επίσης και το πλήρες ισχύον θεσμικό πλαίσιο  στην Ελλάδα. Διενεργήθηκε δειγματοληπτική έρευνα στον γενικό πληθυσμό των δημοσίων υπαλλήλων και εμπειρική μελέτη με συνεντεύξεις εργαζομένων γυναικών οι οποίες είχαν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση …

Read More »

Συνέντευξη Τύπου – Πρώτη παρουσίαση της έρευνας για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημόσιου τομέα

Η ΑΔΕΔΥ και το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ διοργάνωσαν με επιτυχία συνέντευξη τύπου την Τρίτη 15 Μαρτίου στις 12:00 στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στο πλαίσιο της παρουσίασης της υπό έκδοσης έρευνας που έχει ανατεθεί σε ερευνητική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα. Η παρουσίαση της έρευνας και των συμπερασμάτων της έγινε από την υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου κα Μ. Στρατηγάκη. Η κα Στρατηγάκη επεσήμανε ότι ο σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η έκταση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα αλλά και …

Read More »

Συμμετοχή σε έρευνα για τις απόψεις των μελών των συνδικάτων για την Κλιματική Αλλαγή

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο έχει αναθέσει την διεξαγωγή έρευνας για τις απόψεις των μελών των συνδικάτων για την Κλιματική Αλλαγή.  Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει τις απόψεις των μελών των Ελληνικών συνδικαλιστικών φορέων σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή (ΚΑ) και τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα συνδικάτα στην αντιμετώπισή της. Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ιωσήφ Μποτετζάγιας, στον οποίον μπορείτε και να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με αυτή την έρευνα (iosif@aegean.gr). Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της έρευνας, σας παρακαλούμε θερμά να προωθήσετε το μήνυμα με τον σύνδεσμο του διαδικτυακού …

Read More »

Πρόσκληση σε συνέντευξη για την σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημόσιο τομέα

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο ανέθεσε σε ερευνητική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου (επιστημονική υπεύθυνη Μ. Στρατηγάκη) την διεξαγωγή έρευνας με στόχο την διερεύνηση της έκτασης και των μορφών της σεξουαλικής παρενόχλησης στις δημόσιες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της έρευνας διεξάγονται συνεντεύξεις με γυναίκες εργαζόμενες στο δημόσιο με διαφορετικά καθεστώτα εργασίας που επιθυμούν να συμβάλουν στην έρευνα με εμπειρίες σεξουαλικής ή ηθικής παρενόχλησης. Οι συνεντεύξεις είναι ατομικές, διεξάγονται μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και η ταυτότητα και τα στοιχεία της κάθε συμμετέχουσας ανωνυμοποιούνται ακολουθώντας τους κανόνες δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας.   Άρθρο

Read More »

Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα με συνεντεύξεις για την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο έχει αναθέσει σε ερευνητική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου την διεξαγωγή έρευνας για την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο κυριαρχούν ή όχι αντίστοιχες συμπεριφορές και ποια μέτρα πρέπει να παρθούν για την αντιμετώπιση αυτών των συμπεριφορών. Στο πλαίσιο της έρευνας διεξάγονται ποιοτικές ημιδομημένες συνεντεύξεις με γυναίκες εργαζόμενες στο δημόσιο τομέα, ανεξάρτητα από την υπηρεσία ή το καθεστώς εργασίας εντός των οποίων εργάζονται, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τους σκοπούς της έρευνας. Η συνέντευξη είναι ατομική, διεξάγεται μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και η ταυτότητα και τα στοιχεία κάθε συμμετέχουσας θα ανωνυμοποιηθούν ακολουθώντας τους …

Read More »

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα για την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο έχει αναθέσει σε ερευνητική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου την διεξαγωγή έρευνας για την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο όλοι οι εργαζόμενοι και όλες οι εργαζόμενες στο δημόσιο τομέα απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες και σεβασμό σε έναν εργασιακό χώρο απαλλαγμένο από απρεπείς στάσεις και ανάρμοστες σεξουαλικές συμπεριφορές. Το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο, ανώνυμο και εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο για τις ανάγκες του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ. Τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές της ερευνητικής δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας. Σας καλούμε να συμπληρώσετε -ανώνυμα- το ερωτηματολόγιο έως και τις 27/08/2021, στη …

Read More »

Διεξαγωγή έρευνας: “Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά την περίοδο της πανδημίας”

    Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, Το Κοινωνικό Πολύκεντρο έχει αναθέσει την διεξαγωγή έρευνας: “Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κατά την περίοδο της πανδημίας”. Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της έρευνας, σας παρακαλούμε θερμά να προωθήσετε το μήνυμα με τους ακόλουθους αντίστοιχους συνδέσμους στους εκπαιδευτικούς – μέλη των Ομοσπονδιών σας για την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Η συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια των αναγκών του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ. Τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές …

Read More »

Έρευνα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο εκφράζει την αλληλεγγύη του στους κατοίκους της Λέσβου, στους εργαζόμενους/ες στις υπηρεσίες του νομού και σε όλους τους αιτούντες άσυλο, τους πρόσφυγες και τις οικογένειές τους που από το βράδυ της Τρίτης βιώνουν για πολλοστή φορά τη συνθήκη καταστροφής και διωγμού μετά την πυρκαγιά και την καταστροφή του ΚΥΤ της Μόριας. Το 2017, η έρευνά μας ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ (2015 – 2016) είχε διαπιστώσει την άμεση ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων υπηρεσιών του νησιού, ειδικά των υπηρεσιών υγείας, με μόνιμο προσωπικό και υλικό-τεχνικές υποδομές για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα ανέκυπταν στο άμεσο …

Read More »