Ερευνητικές Δράσεις

Έκδοση νέας Μελέτης «Ο εργασιακός εκφοβισμός στο δημόσιο τομέα. Ο ρόλος των Συνδικάτων»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Ο εργασιακός εκφοβισμός στο δημόσιο τομέα. Ο ρόλος των Συνδικάτων».   Τις τελευταίες δεκαετίες, παράλληλα με εκείνα τα προβλήματα που παραδοσιακά εντάσσονται στο πεδίο της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αναδεικνύονται και άλλα, τα οποία πλήττουν την ψυχοκοινωνική ευημερία των εργαζομένων, όπως το επαγγελματικό άγχος, η επαγγελματική εξουθένωση και ο εργασιακός εκφοβισμός. Σημαντικό μέρος ερευνών που επιχειρούν να κατανοήσουν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στους χώρους εργασίας, ευρύτερα, και τον εργασιακό εκφοβισμό, ειδικότερα, έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους σε υπηρεσίες ή επιχειρήσεις του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αυτή η εστίαση δεν είναι …

Read More »

Έκδοση νέας Μελέτης «Κριτική Επισκόπηση των Συστημάτων Υπηρεσιακής Αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Κριτική Επισκόπηση των Συστημάτων Υπηρεσιακής Αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων». Τα συστήματα διοίκησης για να ευδοκιμήσουν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτισμικές αλλαγές. Στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει προσπάθειες διοικητικών μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα για τη θεραπεία χρόνιων προβλημάτων. Οι κατά καιρούς παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των δομών και των διοικητικών διαδικασιών, την αύξηση του παραγόμενου έργου, την αναβάθμιση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, την ανάπτυξη των ψηφιακών μορφών διακυβέρνησης, είχαν και έχουν στόχο, σύμφωνα με τις διακηρύξεις των πρωταγωνιστών, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας …

Read More »

Έκδοση μελέτης «Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε την έρευνα βάσης για την αποτύπωση της κατάστασης στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση (το 2019) και δημιουργία μοντέλου για επικαιροποίηση ανά έτος της αρχικής έρευνας: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ».   Η Δημόσια Διοίκηση, αναντίλεκτα, αποτελεί συγκροτησιακή συνιστώσα της σχέσης Κράτους, Οικονομίας και Κοινωνίας, αλλά και κομβικό όρο συγκρότησης της σχέσης Κράτους και Πολίτη. Αντικείμενο της Έρευνας Βάσης και συνακόλουθα της παρούσας Μελέτης ήταν: η διερεύνηση και αποτύπωση βασικών (ποιοτικών και χαρακτηριστικών) γνωρισμάτων της Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία σχετίζονται με την εργασιακή κατάσταση των εργαζομένων σε αυτήν αλλά και με την …

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 15/9/2023

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 27/04/2023 έως και 07/09/2023 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18ΗΣ /11-09-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 9/5/2023

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 30/3/2023 έως και 26/4/2023 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10ΗΣ /4-5-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Απασχόληση – Αμοιβές – Αγοραστική Δύναμη στο Δημόσιο

Παρουσίαση του Προέδρου του Κ.Π. κ. Γ. Γιούλου με θέμα: “Απασχόληση – Αμοιβές – Αγοραστική Δύναμη στο Δημόσιο” (στοιχεία από μελέτες και έρευνες του Κοινωνικού Πολύκεντρου).   Παρουσίαση  

Read More »

Έκδοση μελέτης «Συγκριτική Αποτίμηση της Αγοραστικής Δύναμης των Δημοσίων Υπαλλήλων στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ – Περίοδος Αναφοράς 2016-2020»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Συγκριτική Αποτίμηση της Αγοραστικής Δύναμης των Δημοσίων Υπαλλήλων στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ – Περίοδος Αναφοράς 2016-2020». Η έννοια της Αγοραστικής Δύναμης στην Οικονομία σχετίζεται με τη δαπάνη των νοικοκυριών για καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες και αποτιμά την οικονομική άνεση των πολιτών να ικανοποιούν τις βιοποριστικές και άλλες τους ανάγκες. Η Αγοραστική Δύναμη, υπολογιζόμενη για ομάδες χωρών, χρησιμεύει στο να συγκρίνει την οικονομική τους κατάσταση και κατ’ επέκταση το βιοτικό  επίπεδο των πολιτών, να παρακολουθεί χρονικά την οικονομική τους εξέλιξη και να συνεισφέρει στον υπολογισμό μεγεθών όπως ο πληθωρισμός.  Η …

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 17/2/2023

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 11/1/2023 έως και 06/02/2023 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3ΗΣ /10-2-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Έκδοση μελέτης «Η θέση των δημοσίων υπαλλήλων μέσα σε μια Διοίκηση που μετασχηματίζεται ψηφιακά. Μελέτη της σχέσης των δεξιοτήτων και γνώσεων των υπαλλήλων με το καθηκοντολόγιό τους στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Η θέση των δημοσίων υπαλλήλων μέσα σε μια Διοίκηση που μετασχηματίζεται ψηφιακά. Μελέτη της σχέσης των δεξιοτήτων και γνώσεων των υπαλλήλων με το καθηκοντολόγιό τους στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση». Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να μελετήσει την ικανοποίηση που αποκομίζουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα από  την εργασία τους. Η ικανοποίηση αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτει το άτομο και εκείνων που απαιτεί το καθηκοντολόγιό του, τη συμπεριφορά των προϊσταμένων του, τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις κλπ. Παράλληλα, ήταν επιθυμητό να καταγραφεί η στάση και οι, …

Read More »

Έκδοση μελέτης «Η δημόσια απασχόληση στην Ελλάδα. Συνέχειες, μετασχηματισμοί και επιπτώσεις των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής στα χαρακτηριστικά της δημόσιας απασχόλησης και των νέων δημοσίων υπαλλήλων»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Η δημόσια απασχόληση στην Ελλάδα. Συνέχειες, μετασχηματισμοί και επιπτώσεις των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής στα χαρακτηριστικά της δημόσιας απασχόλησης και των νέων δημοσίων υπαλλήλων». Το αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της δημόσιας απασχόλησης στην Ελλάδα και του τρόπου με τον οποίο αυτά τα χαρακτηριστικά μεταβλήθηκαν κατά την προηγούμενη δεκαετία υπό το βάρος δύο εξελίξεων που, μολονότι απολύτως συνδεδεμένες, διατηρούν μια σχετική αυτονομία. Η πρώτη εξέλιξη αφορά την οικονομική κρίση και η δεύτερη αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης της οικονομικής ύφεσης. Η ομάδα που ανέλαβε την μελέτη αποτελούταν από …

Read More »