Γεώργιος Μαυρομμάτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση Δικτύου Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Απόφαση 5/5ης συνεδρίασης Προεδρείου του Κ.Π. της 4/3/2022) ** Οι αιτήσεις υποβάλονται ηλεκτρονικά – δείτε στη σελίδα 3 της πρόσκλησης ** Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σχεδιάζει(*) τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διαβούλευσης  και ειδικότερα το σχηματισμό ενός δικτύου εκπροσώπων εργαζομένων, μελών της ΑΔΕΔΥ, που θα λειτουργεί σε συνεχή βάση παρέχοντας γνωμοδότηση και τεχνογνωσία στον τομέα του, όποτε απαιτηθεί. Το δίκτυο θα αποτελείται από επτά ομάδες στελεχών της ΑΔΕΔΥ, κατηγοριοποιημένο σε κλάδους/τομείς ενδιαφέροντος: Δημόσια Διοίκηση, Υγεία, Παιδεία, Άμυνα-Δημόσια Τάξη-Ασφάλεια/Προστασία Πολίτη, Οικονομία-Ανάπτυξη (Περιβάλλον-Γεωργία-Εμπόριο-Τουρισμός-Ναυτιλία), Εργασία-Κοινωνική Ασφάλιση, Πολιτισμός- Αθλητισμός. Η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται σε συνδικαλιστικά στελέχη/δημοσίους υπαλλήλους με κατάλληλη επιστημονική …

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου Δεκ-2021

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 13/12/2021  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 24ΗΣ /16-12-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου Δεκ-2021

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν απο 5/10/2021 μέχρι και 13/12/2021.  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 24ΗΣ /16-12-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ.

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 13/10/2021.  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19ΗΣ /08-10-2021 & 20ΗΣ /15-10-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ.

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 25/06/2021 έως και 04/10/2021. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19ΗΣ /08-10-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ.

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8ΗΣ /23-04-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 27-04-2021 (Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 21/04/2021) Κατεβάστε απο εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8ΗΣ /23-04-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ (Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 14/12/2020 έως και 21/04/2021) Κατεβάστε απο εδώ

Read More »