Αίτηση για παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος