Αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπάλληλων III (επικαιροποιημένα στοιχεία)

Συμπεράσματα μελέτης ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Προτάσεις για βελτίωση των επιδόσεων της Ελλάδας για την προσέγγιση της μέγιστης τιμής του δείκτη αγοραστικής δύναμης

Χώρες, με συγκρίσιμη οικονομία με την Ελλάδα, (Κύπρος, Τσεχία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Εσθονία), με χαμηλότερο οικονομικό αποτέλεσμα (ΑΕΠ) και ονομαστικό επίπεδο αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων, λόγω του χαμηλού κόστους διαβίωσης που έχουν επιτύχει, μπορούν να εξασφαλίζουν ικανοποιητική απόδοση του εισοδήματός των δημοσίων υπαλλήλων.

Συμπέρασμα: Η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αύξηση των αποδοχών.

Αν θεωρηθεί ότι είναι πρακτικά δύσκολο πολιτικές αποφάσεις να μειώσουν δραματικά το κόστος διαβίωσης, υπολογίζεται ότι, (με δαπάνες για διαβίωση στα επίπεδα του 2020), οι μέσες καθαρές αποδοχές των υπαλλήλων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να αυξηθούν από τα σημερινά επίπεδα των 1026€ σε 1550€, αύξηση 50% περίπου. Με τις ίδιες προϋποθέσεις, οι πρώτες θέσεις της κατάταξης  (χώρες με υψηλό δείκτη απόδοσης μισθών) μπορεί να επιτευχθούν όταν οι μέσες μηνιαίες αποδοχές στην Ελλάδα υπερδιπλασιαστούν και φθάσουν το επίπεδο των 2450€.

Σμυρλής Ι., Σαλής Α., 2022.

Check Also

Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο …