Μελέτη «Το επίπεδο και η εξέλιξη των αμοιβών στον ελληνικό δημόσιο τομέα από την κρίση του 2009-10 μέχρι σήμερα»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ δημοσιοποιεί τη Μελέτη που αφορά στην εξέλιξη των αμοιβών στο Δημόσιο από την Κρίση του 2009 -2010 μέχρι και σήμερα. Τα βασικά συμπεράσματα της Μελέτης συνοψίζονται κατωτέρω: Η μελέτη επικαιροποιεί και επιβεβαιώνει την εμπειρική διαπίστωση ότι στην αναδιανομή εισοδήματος (δηλαδή το εάν οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν λιγότερο ή περισσότερο στα δημόσια … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μελέτη «Το επίπεδο και η εξέλιξη των αμοιβών στον ελληνικό δημόσιο τομέα από την κρίση του 2009-10 μέχρι σήμερα».