Συμμετοχή σε έρευνα για τις απόψεις των μελών των συνδικάτων για την Κλιματική Αλλαγή

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο έχει αναθέσει την διεξαγωγή έρευνας για τις απόψεις των μελών των συνδικάτων για την Κλιματική Αλλαγή.  Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει τις απόψεις των μελών των Ελληνικών συνδικαλιστικών φορέων σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή (ΚΑ) και τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα συνδικάτα στην αντιμετώπισή της.

Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ιωσήφ Μποτετζάγιας, στον οποίον μπορείτε και να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με αυτή την έρευνα (iosif@aegean.gr).

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της έρευνας, σας παρακαλούμε θερμά να προωθήσετε το μήνυμα με τον σύνδεσμο του διαδικτυακού ερωτηματολογίου στους συναδέλφους – υπαλλήλους των υπηρεσιών σας για την συμπλήρωσή του, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί (α) από τους αιρετούς των ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ (β) από τους αιρετούς των σωματείων και (γ) από τα απλά μέλη των σωματείων.
Θα προτείναμε το μήνυμά σας προς της ομοσπονδίες να συνοδεύεται από το κάτωθι εισαγωγικό σημείωμα (το οποίο υπάρχει και στο link της έρευνας):
Έρευνα για τις απόψεις των μελών των συνδικάτων για την Κλιματική Αλλαγή.

Η συμβολή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια των αναγκών της έρευνας του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ. Τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές της ερευνητικής δεοντολογίας. Σημειώνεται ότι όσο μεγαλύτερο δείγμα υπάρχει, τόσο πιο έγκυρα αποτελέσματα θα προκύψουν.

Οι απαντήσεις σας θα είναι ΑΝΩΝΥΜΕΣ και ΔΕΝ καταγράφεται κανένα δεδομένο το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του ατόμου που απαντά το ερωτηματολόγιο. Ούτε η ερευνητική ομάδα, ούτε η ΑΔΕΔΥ ή κάποιος τρίτος θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την ταυτότητα οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες. Τα δεδομένα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την συγγραφή μελέτης η οποία θα παραδοθεί στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ.

 

Η συμπλήρωσή του θα σας πάρει περίπου 15 λεπτά της ώρας.

Συμπληρώστε εδώ το ερωτηματολόγιο:

https://forms.gle/r2J9agqRJDETc5kV6

 

Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη συνεργασία.

Για το Κοινωνικό Πολύκεντρο

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Γιούλος

Check Also

Δελτίο Τύπου “Παράδοση Έρευνας για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημόσιου τομέα”

Την έρευνα του Κοινωνικού Πολύκεντρου για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημόσιου τομέα …