Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης (Υλοποίηση 2ο εξάμηνο 2015)

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων» στους άξονες 07 και 08 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και από εθνικούς πόρους.

Αφορά τα ακόλουθα προγράμματα/πόλεις:

  • Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας στον Πύργο.
  • Διοικητικές & οργανωτικές ικανότητες σε Διδυμότειχο, Ιωάννινα, Χανιά.

Προθεσμία: μέχρι και 23/8/2015 και ώρα 24:00.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ στον δεσμό "Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης" που θα βρείτε παρακάτω. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών θα βρείτε στο δεσμό με τίτλο "Πρόσκληση".  Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τις  οδηγίες της πρόσκλησης προτού υποβάλετε την αίτησή σας.

Πρόσκληση

Υπεύθυνη δήλωση γνώσης χρήσης Ηλ. Υπ.

Υπεύθυνη δήλωση διαθεσιμότητας παρακαλούθησης

Check Also

Ο εργάσιμος χρόνος στην Ευρώπη το 2022: Ετήσια στοιχεία από την Eurostat

Το 2022 ο μέσος εβδομαδιαίος εργάσιμος χρόνος στην Ευρώπη είχε διάρκεια 37.5 ώρες με μεγάλες …